หน้าหลัก >> ประกาศ
เวอร์ชั่นใหม่เพิ่มการเล่นใหม่นะคะ

เวอร์ชั่นใหม่เพิ่มการเล่นใหม่นะคะ
สำรวจซากวัตถุโบราณ
ตามโยน มาย้ายและพบเหตุการณ์แล้วได้รับรางวัลจากการสำรวจ
1.เมื่อสำรวจครั้งแรก กำลังรบของกองพลมาก รางวัลยิ่งสูง
2.หากกองพลสำรวจมีพละกำลังที่เหมะสม การเดินสำรวจก็จะทำได้นานขึ้น จะได้รับรางวัลได้มากขึ้น หากมีกำลังรบสูงมาก รางวัลก็จะยิ่งดีมาก ท่านกรุณาพิจารณาให้ดี
3.สามารถเข้าสำรวจซากวัตถุโบราณได้วันละ 3 ครั้ง กำลังรบยิ่งสูงรางวัลยิ่งดี ระดับก็จะยิ่งยาก
4.สำรวจซาก สามารถำจัดโจรป่าได้หลายครั้ง เพื่อตัดกำลัง
5.Boss ที่หน้าปากประตูมีโอกาสปะมือได้แค่ครั้งเดียว นายท่านคงไม่อยากเก็บเงินไว้เป็นค่าผ่านทาง
3.jpg