ประกาศเวอร์ชั่นใหม่เพิ่มการเล่นใหม่นะคะ
2017-12-11
ประกาศสงครามข้ามทะแลมาแล้ว
2017-11-06
ประกาศสามก๊กบนฝ่ามือ-Samkok in Palm เปิด เซิร์ฟเวอร์ 3-3 โกซุ่น
2017-08-14
ประกาศสามก๊กบนฝ่ามือ-Samkok in Palm เปิด เซิร์ฟเวอร์ 3-2 ฮัวโต๋
2017-08-09
ประกาศสามก๊กบนฝ่ามือ-Samkok in Palm เปิด เซิร์ฟเวอร์ 3-1 จิวยี่
2017-08-02
ประกาศสามก๊กบนฝ่ามือ-Samkok in Palm เปิด เซิร์ฟเวอร์ 2-5 ซุนเซ็ก
2017-07-26
ประกาศสามก๊กบนฝ่ามือ-Samkok in Palm เปิด เซิร์ฟเวอร์ 2-4 ชีซี
2017-07-22